Käyttöliittymä­suunnittelu

Suunnittelemme käyttäjäkokemuksiltaan erinomaisia digitaalisia käyttöliittymiä.

Käyttäjäkokemuksen
menestys­tarinoita

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Työskentelytapamme on tuotemuotoilun ja ohjelmistokäyttöliittymien suunnittelun tehokas yhdistelmä. Muotoillessamme fyysisiä tuotteita suunnittelemme samalla niihin ihanteellisimmat digitaaliset ratkaisut.

Suunnittelemamme käyttöliittymät toimivat saumattomana osana fyysistä toimintaympäristöä, oli kyseessä sitten ajoneuvon ohjaamo, valvomoympäristö, fysioterapeutin vastaanotto tai kuluttajille suunnattu mobiilikäyttö. Lähtökohtanamme on aina käyttäjätutkimusten myötä saavutettu syvällinen käyttäjäymmärrys. 

Intuitiiviset ja johdonmukaiset ratkaisut ovat nopeasti opittavissa. Laadimme suunnittelun pohjaksi käyttäjäkokemuksen tyylioppaita, joiden perusteella jatkossa suunniteltavat yksittäiset ratkaisut on helppo suunnitella yhdenmukaisiksi.

Käyttöliittymässuunnittelun
hyötyjä

 1. Käyttäjäkokemus: Hyvin suunniteltu käyttöliittymä on miellyttävä käyttää. Samalla se luo arvoa ja sitouttaa käyttäjänsä.
 2. Yhdenmukaisuus: Yhdenmukainen käyttäjäkokemus eri sovellusten ja tuotteiden välillä tekee eri ilmentymien välillä siirtymisestä helppoa ja miellyttävää.
 3. Kokonaisvaltaisuus: Kokonaisvaltainen muotoilu kytkee digitaaliset käyttöliittymät ja fyysisen maailman älykkäiksi ja helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi.
 4. Tarkoituksenmukaisuus: Hyvin suunnitellut käyttöliittymät tehostavat toimintaa, parantavat tuottavuutta ja turvallisuutta, vähentävät turhautumista ja lisäävät tyytyväisyyttä.
 5. Havainnollisuus: Erinomaiset käyttöliittymät visualisoivat monimutkaisen yksinkertaiseksi.
 6. Brändin ilmentäminen: Asiakkaiden kytkeytyminen yrityksen brändielementteihin vahvistuu, kun ne ilmentyvät johdonmukaisesti kaikissa tuotteissa ja palveluissa.

Käyttäjäkokemus on
kokonaisvaltaista

Todellinen käyttäjäymmärrys saavutetaan tunnistamalla käyttäjien ydintavoitteet. Ydintavoite kertoo, mitä käyttäjä pyrkii tuotetta tai palvelua käyttämällä saamaan aikaan. Se toimii siten peilipintana jokaiselle suunnitteluratkaisulle: ellei ratkaisu edistä käyttäjän pääsemistä ydintavoitteeseensa, ei se ole tarkoituksenmukainen.

Todelliset käyttäjätarpeet, -toiveet ja -tavoitteet tunnistetaan jalkautumalla sinne, missä palvelua ja siihen liittyviä tuotteita tullaan käyttämään. Loppukäyttäjien ohella on tärkeää huomioida myös esimerkiksi logistiikka, asennus ja huolto. Selvitystyön tulokset ja käyttäjien osallistaminen haastavat ennakko-oletukset ja paljastavat tärkeimmät kehityskohteet. Parhaimmillaan avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luovimmassa muotoilutyön vaiheessa muotoilijamme yhdistävät kokemuksensa käyttäjä- ja liiketoimintaymmärrykseen. Syntyy vaihtoehtoisia konsepteja, joissa tehokkuus, toimivuus, turvallisuus, miellyttävyys ja älykkäät digitaaliset ratkaisut yhdistyvät brändiä rakentavaan skandinaaviseen designiin.

Palvelumuotoilijamme, digimuotoilijamme ja teolliset muotoilijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa läpi koko tuotekehityshankkeen. Tekemistä ohjaavat käytettävyysnäkökulman ohella liiketoiminnalliset näkökohdat. Tarvittaessa toimimme asiakkaidemme kumppanina aina tuotantoon saattamiseen asti.

Käyttöliittymäsuunnittelu

 • Käyttäjätutkimukset
 • Konseptisuunnittelu
 • Palvelumuotoilu
 • Tyylioppaat
 • Käyttöliittymämääritykset
 • Graafinen suunnittelu