Mekaniikka­suunnittelu

Suunnittelemme toimivia ja tuotteistettavia kokonaisratkaisuja.

Mekaniikkasuunnittelu Molok

Mekaniikkasuunnittelun ja muotoilun
menestys­tarinoita

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Työskentelytapamme on muotoilun ja mekaniikkasuunnittelun tehokas yhdistelmä. Muotoillessamme fyysisiä tuotteita suunnittelemme samalla niihin ihanteellisimmat mekaaniset ratkaisut.

Hyödynnämme näkökulmia valmistettavuudesta logistiikkaan ja asennettavuudesta huoltoon. Suunnittelijamme tuntevat valmistustekniikat ja materiaalit sekä ymmärtävät mullistavia innovaatioita mahdollistavat teknologiat – ja ennen kaikkea eri toimialojen lainalaisuudet. Oma protopajamme mahdollistaa ratkaisujen testaamisen varhaisessa vaiheessa.

Tarvittaessa suunnittelijamme laativat tuotantoon tarvittavat piirustukset ja toimivat yhteistyössä asiakkaamme ja valitun valmistajan kanssa aina tuotantoon saattamiseen saakka.

Mekaniikkasuunnittelun ja muotoilun
hyötyjä

  1. Kustannustehokkuus: Mekaanisten vaatimusten ja valmistuksellisten näkökohtien huomioonottaminen aikaisessa vaiheessa osana muotoilua alentaa lopullisen ratkaisun valmistuskustannuksia.
  2. Valmistettavuus: Mekaniikkasuunnittelu ohjaa rakennesuunnittelua yksinkertaisempiin ja modulaarisempiin ratkaisuihin. Jokaisen osaan ja kokonaisuuteen valintaan sopivin valmistustekniikka.
  3. Tarpeenmukaisuus: Hyvin suunnitellut tuotteet tehostavat toimintaa, parantavat tuottavuutta ja turvallisuutta, vähentävät turhautumista ja lisäävät tyytyväisyyttä.
  4. Käyttäjäkokemus: Mekaniikkasuunnittelu viimeistelee tuoteratkaisut konkreettisiksi ja niin ergonomisesti kuin käyttökokemukseltaankin miellyttäviksi. Samalla se luo arvoa ja sitouttaa käyttäjänsä.

Mekaniikkasuunnittelun ja teollisen muotoilun
saumatonta yhteistyötä.

Monimutkaisten tuotteiden suunnittelussa mekaniikkasuunnittelu ja teollinen muotoilu kulkevat käsi kädessä. Suunnittelun edetessä painopiste siirtyy vähitellen käytettävyydestä ja esteettisistä arvoista mekaanisiin vaatimuksiin ja valmistuksellisiin näkökohtiin, nämä kaikki jokaisessa vaiheessa huomioiden.

Edistyksellinen mekaniikkasuunnittelu rikkoo iteratiivisen kehityspolun ja etsii optimaalisia ratkaisuja annettuun ongelmaan. Työssä hyödynnetään käyttäjäkeskeisiä menetelmiä ja haetaan keskenään erilaisia ratkaisuja, joita arvioidaan ja kehitetään simulointien ja prototyyppien kautta. Keskeinen tekijä on ketterästi muokattavaksi suunniteltu 3D-malli, josta voidaan tuottaa nopeasti vaihtoehtoisia ratkaisuja arvioitavaksi. Simuloinnit, FEM-tarkastelut ja kustannusarviot kannattaa ottaa mukaan konseptivaiheesta lähtien. Tärkeää on myös kokemusperäinen tieto hyviksi osoittautuneista valmistustavoista ja mitoituksista.

Mekaniikkasuunnittelu on osa kokonaispalveluamme. Siirtymä muotoilusta mekaniikkasuunnitteluun tapahtuu tällöin saumattomasti, samoja työkaluja koko ajan käyttäen – yhden ja saman osaajan ollessa koko ajan suunnitteluvastuussa. Mekaniikkasuunnittelijamme osaavat ajatella kuin muotoilijamme – ja päinvastoin.

Kokemus ja osaaminen ovat valttimme. Taitava mekaniikkasuunnittelija hallitsee monimutkaistenkin tuotteiden suunnittelun muotopinnoista valmistukseen saakka. Tarjoamamme mekaniikkasuunnittelu sopii eri mittaisiin asiantuntijaprojekteihin, joko urakkatarjouksella tai työkuormaan perustuvalla resurssitarjouksella.

Mekaniikkasuunnittelu

  • Mekaaniset ratkaisut
  • Valmistettavuus
  • Kustannustehokkuus
  • Mallit ja prototyypit
  • Ergonomia ja käytettävyys
  • Värit ja materiaalit