Mikä on menestyksekkään innovaation salaisuus? Miten innovatiivisia tuote- tai palveluratkaisuja luodaan? Innovaation onnistuminen vaatii käyttäjäkeskeistä muotoiluosaamista. Innovaatiokokeilut pysähtyvät helposti, ellei tuotteen käyttäjän ydintavoitteita oteta suurennuslasin alle jo tuotekehitysprosessin alussa.

Muuttuva maailma heijastuu ydintarpeisiimme

Tuotteen muotoilua ja suunnittelua on lähdettävä tekemään tuotteen tai palvelun käyttäjää kuuntelemalla: mikä on hänen perimmäinen tavoitteensa, mitä hän todella tarvitsee ja miten tämä tarve tulisi parhaimmalla mahdollisella tavalla täytetyksi. Liiketoiminnallisesti menestyksekkäät innovaatiot rakentuvat juuri näiden asioiden ympärille.

Megatrendit heijastuvat ihmisten tarpeisiin erilaisin painotuksin. Menneinä aikoina on liikennevälineellä matkustavan ydintarve ollut siirtyminen pisteestä A pisteeseen B. Matkustusturvallisuuttakin on varmasti arvostettu. Tänä päivänä matkaa tekevän ajatuksiin heijastuu useimmiten myös hänen huolensa ilmaston lämpenemisestä ja oman hiilijalanjäljen vaikutuksesta ympäristöön. Maailma muuttuu ja trendit elävät, mikä heijastuu väistämättä ihmisten ajatuksiin sekä toiveisiin ostettavia tuotteita ja palveluja kohtaan. Menestyksekäs tuote- ja palvelumuotoilu on jatkuvaa työtä, joka pitää sisällään niin asiakkaitten syvällistä kuuntelemista kuin trendien seuraamista ja tulevaisuuden tutkimista.

Menestyksekäs muotoilu on ihmiskeskeistä

Meillä jokaisella on ydintarpeita, joita pyrimme hankkimillamme tuotteilla ja palveluilla täyttämään. Esimerkiksi taulua seinään kiinnittäessäsi ei ydintarpeesi ole porakone, vaan seinään tehtävä reikä. Konkreettisen lopputuloksen lisäksi mielessäsi liikkuu mahdollisesti paljon muitakin mietteitä: Miten reiän saa aikaiseksi turvallisesti? Onkohan porakone sittenkään paras mahdollinen keino toteuttaa tuo reikä, vai olisiko tätä tarvetta varten olemassa muitakin ratkaisutapoja?

Käyttäjälähtöinen lähestymistapa mahdollistaa kekseliään suunnittelun ja ydintarpeiden täyttämisen uudenlaisilla tavoilla. Sen sijaan, että innovaatiota lähdettäisiin rakentamaan jo keksityn ratkaisun ympärille, tulisi koko toteutusta miettiä tuotteen käyttäjän näkökulmasta. Tärkeintä olisi pysähtyä selvittämään niitä ydintarpeita, joita käyttäjä haluaa täytettävän. Keinot ja välineet ovat oikeastaan yhdentekeviä, kunhan lopputulos on halutunlainen. Rakentamalla innovaatiota esimerkiksi jo olemassa olevan teknologian päälle on yksinäköistä, sillä se rajaa pois uudenlaisten ratkaisumallien ottamista käyttöön. Teknologioiden tulisi tukea innovaatiota, eikä päinvastoin.

Tuotteen kehityksessä on huomioitava koko kulutusketju

Vaarallisinta on olettaa tietävänsä, mitä käyttäjä tuotteelta tai palvelulta haluaa. Markkinatutkimuksella, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä käyttäjien ydintarpeisiin pureutuvilla syvähaastatteluilla luodaan hyvä pohja käyttäjäkeskeiselle tuotekehitykselle. Sen lisäksi, että tuotteen, palvelun tai toimintaympäristön tulee olla miellyttävä käyttää, tulee sen tukea myös tuotantoa, asennettavuutta ja huollettavuutta. Tämän kaiken lisäksi tulisi tuotteen olla myös kivannäköinen!

Käyttäjälähtöisyys tuotekehityksessä tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä koko kulutusketjun osalta. Syvähaastatteluissa on pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman monipuolinen ymmärrys niistä vaatimuksista, jotka tuotteen tulisi täyttää. Kuuntele siis herkällä korvalla tuotteesi tai palvelusi hankintapäätöksestä vastaavaa asiakastasi, tuotettasi käyttävää henkilöä, huoltoasentajaa, siistijää sekä tuotteen purkamista ja kierrätystä hoitavaa tahoa. Heillä kaikilla on oma arvokas näkökulmansa tuotteesi käytettävyyteen.

Markkinakokeiluun lähtevällä tulisi olla jo varmuus innovaationsa toteuttamiskelpoisuudesta ja sen tuomasta mahdollisuudesta luoda elinkelpoista liiketoimintaa. Toteutusta tukevat teknologiatkin tulisi jo tässä vaiheessa olla valittuna. Markkinakokeilu on oikeastaan vain loppuvarmistus tuotekehitykselle, jonka jälkeen voidaan tehdä vielä viimeisiä viilauksia tuotteeseen.

ED Design vie innovaatiosi maaliin asti

ED Design kehittää asiakkaillensa innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla. Aloitamme työn havainnoimalla käyttäjien ydintarpeita ja muotoilemme ne radikaaleiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. Emme jätä suunnittelua idean tasolle, vaan viemme innovaatiosi koko tuotekehitysprojektin läpi toteutukseen.

Ota yhteyttä ED Designiin!

Lue lisää samasta aiheesta

Valtra Q Series wins Red Dot 2023

ED Design joins Valtra in celebrating another achievement as Valtra’s Q Series tractor wins Red Dot Award: Product Design.

ED Design has been working as Valtra’s design partner of choice since the 1980s. The award-winning Q Series is the latest fruit of the co-operation.

Jatka lukemista »
Molok Naantali

Älykkäitä jäteastioita Naantalin asuntomessuilla

Yhteistä menestyksekkäille innovaatioille on, että ne on rakennettu käyttäjiensä ydintarpeiden ympärille. Innovaatiota tuleekin lähteä kehittämään aina perimmäistä tarkoitustansa varten, ei jonkin jo kehitetyn toimintamallin tai olemassa olevan teknologian jatkeeksi. Asiakasta tarkasti kuuntelemalla ja havainnoimalla, ja tätä kautta aivan uudenlaisten oivallusten syntyessä, on sinunkin yritykselläsi mahdollisuus luoda aivan uutta ja ottaa edistysaskeleita omalla toimialallanne.

Jatka lukemista »

Wanted: Digital Service Designer

ED Design is a future-driven design and innovation agency. We design smart vehicles, products, services and working environments for clients such as ABB, Fingrid, Hyster-Yale, Thermo Fisher Scientific, Valtra, and Viessmann.

Now we are looking for a DIGITAL SERVICE DESIGNER to work in diverse design and innovation projects.

Jatka lukemista »