Palvelumuotoilu

Muotoilemme menestystarinoita, joissa erinomainen palvelukokemus ja digitaaliset käyttöliittymät yhdistyvät skandinaaviseen muotoiluun. 

Teollinen muotoilu
Palvelumuotoilu
Mekaniikkasuunnittelu

Protopaja

=

Kokonaisvaltainen
käyttäjäkokemus

Palvelumuotoilun
menestys­tarinoita

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Työskentelytapamme on palvelumuotoilun, digimuotoilun ja fyysisten tuotteiden muotoilun tehokas yhdistelmä, jossa ihmiskeskeisesti suunnitellut vuorovaikutteiset toimintaympäristöt digitaalisine käyttöliittymineen ovat kokonaisvaltaisen muotoilun kohteina. 

 Laaja kokemuksemme yhdistettynä tuoreeseen digiosaamiseemme tuottaa innovatiivisia ja liiketoiminnallisesti menestyksekkäitä ratkaisuja, joiden osoituksena ovat lukuisat kansainväliset muotoilupalkinnot.

Ihmiskeskeistä
digitalisaatiota

Asiakkaillemme palvelumuotoilu on työkalu, jolla rakennetaan käyttäjäkokemusta, brändiä, tehokkuutta ja turvallisuutta – ja kannattavaa liiketoimintaa. Hyvä palvelukokemus on johdonmukainen yksittäisestä ohjelmistosta koko tuotteistoon. Siksi lähestymme palvelumuotoilua muotoillen rinnakkain digitaalisia käyttöliittymiä ja fyysisen maailman ympäristöjä.

Tarvittaessa teemme myös ohjelmistototeutukset, oli kyseessä sitten sulautettu järjestelmä, mobiililaite, selainpohjainen käyttöliittymä tai muu alusta.

Hyödynnämme suunnittelutyössämme näkökulmia käyttäjäkokemuksesta digitalisaatioon ja trendiennusteista liiketoimintamalleihin. Suunnittelijamme tuntevat ja ymmärtävät mullistavia innovaatioita mahdollistavat teknologiat – ja ennen kaikkea eri toimialojen lainalaisuudet.

Lähes puolen vuosisadan ja tuhansien projektien mittaiselle taipaleellemme mahtuu projekteja sähköautojen latausinfrastruktuurista miehittämättömiin tavaranjakeluratkaisuihin ja kriittisen toimintaympäristön etäohjausratkaisusta leikkaussaliympäristöihin.

Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä

Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakasymmärrys. Jalkaudumme kentälle ja osallistamme eri asiakasryhmiä suunnittelutyöhön; näin tuotamme todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa tietoa ja näkökulmia. Asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen perusteella kokeneet muotoilijamme luovat laadukkaita ratkaisuja, joiden avulla haastamme vallitsevia toimintamalleja ja luomme uutta.

Palvelumuotoilun
hyötyjä

 1. Palvelukokemus: Hyvin muotoillut palvelut luovat arvoa ja sitouttavat asiakkaat.
 2. Tarpeenmukaisuus: Palvelumuotoilu tehostaa toimintaa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta, vähentää turhautumista ja lisää asiakastyytyväisyyttä.
 3. Vuorovaikutteisuus: Kokonaisvaltainen muotoilu kytkee digitaaliset käyttöliittymät ja fyysisen maailman älykkäiksi ja helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi.
 4. Liiketoiminnan kehittäminen: Palvelumuotoilu tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja.
 5. Brändin ilmentäminen: Asiakkaiden kytkeytyminen yrityksen brändielementteihin vahvistuu, kun ne ilmentyvät johdonmukaisesti kaikissa tuotteissa ja palveluissa.

Muotoilu ei ole itseisarvo vaan merkittävä menestystekijä. Muotoiluun panostaminen kasvattaa yrityksen arvoa yli kolminkertaiseksi muihin yrityksiin nähden.

Jeneanne Rae: What is the Real Value of Design?

Palvelumuotoilu on
kokonaisvaltaista

Suunnittelutyön pohjana on kartoitusvaihe, jossa tunnistetaan toimialaan vaikuttavat liiketoimintamallit ja kehitystrendit, selvitetään nykytilanne ja määritellään suunnittelun reunaehdot. Selkeä tavoitteenasettelu ohjaa tekemistä alusta asti oikeaan suuntaan.

Todelliset käyttäjätarpeet ja -toiveet tunnistetaan jalkautumalla sinne, missä palvelua ja siihen liittyviä tuotteita tullaan käyttämään. Loppukäyttäjien ohella on tärkeää huomioida myös esimerkiksi logistiikka, asennus ja huolto. Selvitystyön tulokset ja käyttäjien osallistaminen haastavat ennakko-oletukset ja paljastavat tärkeimmät kehityskohteet. Parhaimmillaan avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luovimmassa muotoilutyön vaiheessa muotoilijamme yhdistävät kokemuksensa käyttäjä- ja liiketoimintaymmärrykseen. Syntyy vaihtoehtoisia konsepteja, joissa tehokkuus, toimivuus, turvallisuus, miellyttävyys ja älykkäät digitaaliset ratkaisut yhdistyvät brändiä rakentavaan skandinaaviseen designiin.

Oma protopajamme mahdollistaa ratkaisujen testaamisen malleja ja prototyyppejä hyödyntäen. Konseptien perusteella on helppoa tehdä valistunut päätös jatkokehitykseen vietävästä ratkaisusta.

Palvelumuotoilijamme, digimuotoilijamme ja teolliset muotoilijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa läpi koko tuotekehityshankkeen. Tekemistä ohjaavat käytettävyysnäkökulman ohella liiketoiminnalliset näkökohdat. Tarvittaessa toimimme asiakkaidemme kumppanina aina tuotantoon saattamiseen asti.

Palvelumuotoilu

 • Digitaaliset käyttöliittymät
 • Tuote- ja palvelukokonaisuudet
 • Ohjelmistoergonomia ja käytettävyys
 • Käyttäjäkokemus ja estetiikka
 • Uudet liiketoimintamallit
 • Kaupallistettavuus
 • Muotoilu strategisena työvälineenä