Protopaja

Valmistamme malleja ja protyyppejä suunnittelun, esittelyn ja päätöksenteon tueksi.

Protopajan avulla
menestys­tarinoiksi

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Työskentelytapamme on teollisen muotoilun, palvelumuotoilun ja mekaniikkasuunnittelun tehokas yhdistelmä. Muotoillessamme fyysisiä tuotteita ja niihin liittyviä digitaalisia käyttöliittymiä valmistamme tarvittavat malllit ja prototyypit omalla protopajallamme nopeamman palautteen keräämiseksi. 

Tuotekehityksessä pätee nyrkkisääntö, jonka mukaan muutokset ovat sitä kalliimpia mitä myöhäisemmässä vaiheessa projektia ne toteutetaan. Hahmomallien ja prototyyppien tärkein tehtävä on aikaistaa palautteen saamista. Suunnittelutoimistomme yhteydessä toimiva protopaja nopeuttaa projektin läpimenoa, säästää rahaa ja ennen kaikkea mahdollistaa ketterän tuotekehityksen, joka takaa laadukkaan tuotoksen.

Mallien ja prototyyppien
hyötyjä

  1. Konkretia: Fyysisen hahmomallin avulla tehdään tarkempia havaintoja ja keksitään parempia ratkaisuja kuin pelkillä kuvilla tai virtuaalimalleilla.
  2. Osallistavuus: Hahmomallit mahdollistavat esimerkiksi työkoneen ohjaamoergonomian optimoinnin kuljettajien kanssa tai vesihanan ulkonäön ja kosketustuntuman kehittämisen käyttäjien kanssa.
  3. Kustannussäästöt: Viimeistellyt prototyypit mahdollistavat tuotteiden esittelyn, testaamisen ja myymisen asiakkaille – ennen kuin sarjatuotantotyökaluihin on investoitu euroakaan.
  4. Demot: Demolaitteilla tuodaan esiin tuotteen erinomaisuuksia esim. messuosastoilla, teknisen myyjän tukena myyntikäynneillä ja tuotteiden käyttökoulutuksissa.

Mallit ja prototyypit tukevat
suunnittelua ja päätöksentekoa.

Hahmomallia työstämällä tapahtuva suunnittelu on nopein ja varmin tapa kehittää käyttäjän ja laitteen välistä rajapintaa, varsinkin suurissa tuotteissa jotka ympäröivät käyttäjän. Fyysisen hahmomallin avulla saadaan uskottavampaa palautetta ja tehdään perustellumpia päätöksiä projektin seuraavaan vaiheeseen kuin pelkillä kuvilla tai virtuaalimallilla.

Hahmomallit rakennetaan ja niitä muutetaan suunnittelun edetessä nopeasti ja tarkasti reunaehtojen, kuten esimerkiksi ohjaamon rungon mitoituksen ja 3D-koordinaatiston sekä komponenttien tilavarausten mukaan. Tarvittaessa hahmomallin viimeistely voidaan tehdä messukelpoiseksi tai toiminnalliseksi käyttötestejä varten. Toimitamme mm. täysin toiminnallisia hallintalaitteita ja ohjaamon osia työkoneprototyyppeihin.

Prototyyppien rakentaminen vaatii sarjatuotannosta poikkeavia menetelmiä ja toimintamalleja. Viimeistelemme ja kokoonpanemme tuotantokappaleet haluttuun viimeistelytasoon saakka. Aikataulutamme toimitukset niin, että asiakkaanamme saat prototyypit mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toimitamme prototyypit yhdestä osoitteesta yli 45 vuoden kokemuksella, tarvittaessa sarjatuotettujen kokoonpanojen tasoisina suoraan tuotantolinjallenne.

Usein mallikappaleella halutaan testata tiettyjä tuoteominaisuuksia tai hakea palautetta käyttäjiltä. Toteutamme mallinrakennuksen ja testauksen pakettina, jossa asiakkaamme saa tuotoksena testausraportin. Osan testeistä hoitavat kumppanimme. Raportin lisäksi voimme toteuttaa tarvittavat muutokset geometriaan ja hankkia virallisen luokituksen (esim. IP-luokka).

 

Protopaja

  • Hahmomallit
  • Mekaniikkakonseptit
  • Toiminnalliset prototyypit
  • Demolaitteet
  • Skaalamallit
  • Viimeistellyt mallit