GE Healthcare

GE-potilasmonitorit

Potilasmonitorit ovat kehitetty tilanteisiin, joissa laitteet on helppo muokata mittausmoduuleilla eri käyttötarpeisiin tai ne on helppo liikutella potilaan mukana. Virheetön käytettävyys ja potilaan hoitoasetusten siirtyminen eri laitteiden välillä luo turvallisuutta hoitotyöhön. Eri käyttötarpeisiin kehitetyt langattomat monitorit seuraavat potilasta tehohoidosta alkaen tai vain siirryttäessä osastolta toiselle.

Teollisen muotoilun huippuosaamista

Potilasmonitorien tuotekehityksessä keskeistä on Euroopan ja Yhdysvaltain erilaiset hoitoprosessit, joihin soveltuviksi laitteet suunniteltiin. Muotoilusuunnittelun lähtökohtana olivatkin käyttöympäristön ja -prosessien selvittäminen mm. hoitohenkilökunnan työtä havainnoiden ja heitä haastatellen niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Osana työtä ED Design tutki ja optimoi leikkaussalien välineistön sijoittelua leikkausoperaatioiden sujuvuuden tehostamiseksi ja
toimintavirheiden poistamiseksi.

Pitkäjänteistä kehittämistä

Olennaista potilasmonitorien kehittämisessä on parametristen mittausmoduulien ja käyttöliittymien yhteensopivuus edellisten sekä tulevien laitesukupolvien kanssa. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri ammattiryhmien välillä ja pitkällinen kokemus toimialan tuntemuksen ohella varmistaa virheettömän käyttökokemuksen ja tuotteen toiminnallisuuden. Näitä periaatteita noudattaen ED Design on suunnitellut potilasvalvontalaitteita vuodesta 1990.

2000-luvun alussa ED Design oli mukana kehittämässä yhdessä Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijoiden kanssa käytettävyyssunnittelun menetelmiä. Nämä opit ja niistä edelleen kehitetyt metodit ovat mukana myös GE-tuotteiden kehittämisessä.