HLD: LymphaTouch- ja PhysioTouch-terapialaitteet

LymphaTouch- ja PhysioTouch -hoitomenetelmä on kehitetty fysioterapian ja lymfaterapian apuvälineeksi ammattikäyttöön sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Menetelmän hoitovaikutus perustuu alipaineeseen ja hoidon tulokset ovat mitattavissa turvotuksen ja kivun vähenemisenä ja liikelaajuuden lisääntymisenä.

ED-Design vastasi tuotteiden kokonaisvaltaisesta, fyysisestä kehittämisestä tuoteideasta valmiiksi kaupallisesti hyödynnettäväksi tuotteeksi, esiselvitystyöstä, käyttäjä- ja potilaskokemustutkimuksista, konseptimäärittelystä, muotoilu- ja mekaniikkasuunnittelusta sekä kehitysprosessin aikaisten testaus- ja protomallien toteutuksesta ja teknisestä dokumennoinnista. Kokonaisuus toteutettiin erittäin lyhyessä tuotekehitysajassa 9–11 kk. Lisäksi tehtiin lisävarustesuunnittelua.

Katso lisää: http://www.physiotouch.com/