Lapin yliopisto: Harjoittelukoulu

Lapin yliopiston harjoittelukoulussa opettajat, opettajiksi opiskelevat, muu henkilökunta ja ala-asteikäiset oppilaat ja ideoivat ja mallinsivat koulun ulko- ja sisätiloja. Tilat suunniteltiin tulevaisuuden tarpeita varten ja erityisesti tulevan uuden opetussuunnitelman ilmiöpohjaista oppimista tukemaan.

Yhteissuunnittelun tuloksena syntyi tilakonsepteja, joita vietiin käytäntöön yhteissuunnitteluun osallistuneiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Työ jatkui rakennuttajan ja muiden avaintoimijoiden järjestämissä työkokouksissa, joissa pidettiin huolta siitä, että tilan käyttäjien näkemykset tulivat huomioiduksi.

”Lapin yliopiston harjoittelukoulun tilahankkeen käyttäjäyhteistyö toteutettiin osallistavalla, toiminnallisella ja havainnollisella tavalla työpajoissa, joissa itse kullakin oli mahdollisuus vaikuttaa tuleviin työtiloihin tulevaa toimintaa ja tiloja ideoimalla ja mallintamalla.”
– Heikki Ervast, vararehtori, Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä yhteydenottopyynto