MAG: Tuoteilmeohjeistus

Teollisuuden eri toimialoille mm. automaatiolinjoja ja -laitteistoja toimittavalle yritykselle suunniteltiin yritysbrändiä edistävä tuoteilmeen ohjeistus. ED Desigin kokemus useiden menestyneiden asiakasyritysten tuoteilmeen kehitystyössä on osoittanut tavoitehakuisuuden, järjestelmällisyyden ja koordinoinnin tärkeyden. Oikeiden, merkityksellisten periaatteiden koonti havainnollisiksi suunnitteluohjeiksi on keskeistä, olipa kyse suuryrityksen designjohtamisesta tai dynaamisen start-upin uskottavuuden rakentamisesta.

Katso lisää: http://www.jotautomation.com/