Nexstim: NexSpeech

NexSpeech on kallonulkopuoliseen magneettiseen stimulointiin perustuva järjestelmä, jonka avulla aivojen puhealueet voidaan paikantaa tarkasti ja ei-invasiivisesti ennen aivoihin kohdistuvaa kirurgista toimenpidettä. ED-Designin laaja kokemus terveys- ja hyvinvointisektorin laite- ja järjestelmäsuunnittelusta antoi ainutlaatuiset lähtökohdat medikaalijärjestelmien muotoiluun. Järjestelmä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Nexstimin tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa, ja tiimissä oli mukana niin ohjelmistosuunnittelijoita kuin kliinisiä asiantuntijoitakin.

Projektin kesto oli noin kolme kuukautta.

Katso lisää: www.nexstim.com