Normet: Charmec-kaivoskoneen käyttöliittymä

Normetin työkoneiden käyttäjille kehitetty ohjelmistopohjainen mittaristo / hallintapaneeli, joka korvaa erilliset mittarit ja toisinaan hyvin kryptiset hallintalaitteistot sekä kerää ne yhteen paikkaan. Työssä on korostunut ED Designin pitkä kokemus työkoneiden käyttäjien vaatimuksista sekä ymmärrys siitä, kuinka paljon suunnittelijan tulee tietää käyttäjän toimista. Vuoropuhelu projektin eri toimijoiden kanssa sujuu hyvin, kun suunnittelijat perehtyvät tarpeeksi syvällisesti itse tuotteen toimintaan ja pyrkivät tajuamaan käyttötilanteen ja käyttäjien vaatimukset.

Katso lisää: http://www.normet.com/