Strateginen muotoilu

Tuotamme menestystarinoita, joissa käyttäjäymmärrys ja asiakkaan liiketoimintamahdollisuudet yhdistyvät skandinaaviseen muotoiluajatteluun.

Menestys-
mahdollisuuksien
tunnistaminen

Menestys-
aihioiden
tuottaminen

=

Käyttäjäkeskeinen
liiketoiminta

Strategisen muotoilun
menestys­tarinoita

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Asiakkaillemme muotoilu on strateginen työkalu, jolla tunnistetaan tulevaisuuden menestysmahdollisuuksia, tuotetaan ratkaisuvaihtoehtoja ja vahvistetaan brändiä – luodaan kannattavaa liiketoimintaa. 

Suunnittelemiamme strategisen muotoilun menestystarinoita ovat esimerkiksi luovat kiertotalouden, ajoneuvosuunnittelun ja kaupan alan ratkaisut. Olemme strateginen kumppani, jonka osaaminen näkyy asiakkaittemme menestyksessä sekä saamissamme lukuisissa muotoilupalkinnoissa.

Strateginen muotoilu on
käyttäjä­keskeistä liike­toiminnan kehittämistä

Rakennamme tulevaisuutta ilmentäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Lähtökohtanamme on aina käyttäjän ymmärtäminen. Tuomme liiketoiminnan kehittämiseen mukaan käyttäjäkeskeisen muotoiluosaamisemme.   

Laaja-alainen trendituntemuksemme ja huippuunsa hiotut menetelmämme auttavat tunnistamaan asiakkaidemme menestyksen mahdollistavat sosiaaliset, taloudelliset ja tekniset tekijät. Näistä suunnittelijamme ja asiakkaamme luovat yhdessä uudenlaisia liiketoimintamalleja tuotteineen ja palveluineen.

Ainutlaatuisuutemme perustuu kykyyn muotoilla ratkaisut mahdollisuuksien tunnistamisesta aina toteutukseen asti. Uudet innovaatiot löytyvät valistuneesti ja ennakkoluulottomasti ajattelemalla.

Lähes puolen vuosisadan ja tuhansien projektien mittaiselle taipaleellemme mahtuu projekteja sähköautojen latausinfrastruktuurista miehittämättömiin tavaranjakeluratkaisuihin ja kriittisen toimintaympäristön etäohjausratkaisusta leikkaussaliympäristöihin.

Strategisen muotoilun
hyötyjä

 1. Tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen: tulevaisuus on kaikille tuntematon. Oikein ennakoiden tulevaisuutta voidaan yhdessä luoda haluttuun suuntaan.
 2. Uudet liiketoimintamahdollisuudet: teollisen muotoilun ja palvelumuotoilun yhdistelmä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja mahdollistaa uusia strategioita.
 3. Nykyisen liiketoiminnan kehittäminen: käyttäjäkeskeinen muotoilu haastaa vallitsevia toimintamalleja ja tukee asiakasta kehittämään liiketoimintaansa.
 4. Vuorovaikutteisuus: Kokonaisvaltainen muotoilu kytkee fyysisen maailman ja digitaaliset käyttöliittymät älykkäiksi ja helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi.
 5. Brändin vahvistaminen: Asiakkaiden kytkeytyminen yrityksen brändielementteihin vahvistuu, kun ne ilmentyvät johdonmukaisesti kaikissa tuotteissa ja palveluissa.

 

Muotoilu ei ole itseisarvo vaan merkittävä menestystekijä. Muotoiluun panostaminen kasvattaa yrityksen arvoa yli kolminkertaiseksi muihin yrityksiin nähden.

Jeneanne Rae: What is the Real Value of Design?

Strateginen muotoilu on
kokonais­valtaisen muotoilun lähtökohta.

Strategisen muotoilun tavoitteena on tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden haasteita sekä tuottaa käyttäjäymmärrykseen perustuvia luovia ratkaisuja.

Todelliset käyttäjätarpeet ja -toiveet tunnistetaan jalkautumalla kentälle ja osallistamalla asiakkaan eri käyttäjäryhmiä suunnittelutyöhön; näin tuotamme käyttäjien ydintarpeisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin perustuvaa tietoa ja näkökulmia. Kartoitusvaiheen avulla tunnistetaan toimialaan vaikuttavat liiketoimintamallit ja kehitystrendit, selvitetään nykytilanne ja määritellään suunnittelun reunaehdot. Selkeä tavoitteenasettelu ohjaa tekemistä alusta asti oikeaan suuntaan.

Loppukäyttäjien ohella on tärkeää huomioida myös lopulliseen ratkaisuun liittyvät muut osa-alueet kuten esimerkiksi logistiikka, asennus ja huolto. Selvitystyön tulokset ja käyttäjien osallistaminen haastavat ennakko-oletukset ja paljastavat tärkeimmät kehityskohteet. Parhaimmillaan eteen avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luovimmassa muotoilutyön vaiheessa muotoilijamme yhdistävät kokemuksensa käyttäjä- ja liiketoimintaymmärrykseen. Syntyy vaihtoehtoisia konsepteja, joissa tehokkuus, toimivuus, turvallisuus, miellyttävyys sekä älykkäät ratkaisut yhdistyvät brändiä rakentavaan skandinaaviseen designiin. Oma protopajamme mahdollistaa ratkaisujen testaamisen malleja ja prototyyppejä hyödyntäen. Konseptien perusteella on helppoa tehdä valistunut päätös jatkokehitykseen vietävästä ratkaisusta.

Palvelumuotoilijamme, teolliset muotoilijamme ja mekaniikkasuunnittelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa läpi koko tuotekehityshankkeen. Tekemistä ohjaavat käytettävyysnäkökulman ohella liiketoiminnalliset näkökohdat. Tarvittaessa toimimme asiakkaidemme kumppanina aina tuotantoon saattamiseen asti.

Strateginen muotoilu

 • Tulevaisuusanalyysit
 • Kenttäselvitykset
 • Visio- ja strategiatyöpajat
 • Tuote- ja palvelukokonaisuudet
 • Uudet liiketoimintamallit
 • Brändin rakentaminen
 • Kaupallistettavuus