Teollinen muotoilu

Muotoilemme tuotteiden ja palvelujen muodostamia kokonaisratkaisuja.

Teollinen muotoilu
Palvelumuotoilu
Mekaniikkasuunnittelu

Protopaja

=

Kokonaisvaltainen
käyttäjäkokemus

Teollisen muotoilun
menestys­tarinoita

ED Design on raskaan sarjan skandinaavinen muotoilutoimisto. Lähes puoli vuosisataa jatkuneelle taipaleellemme mahtuu menestystarinoita aina maailman ensimmäisestä kannettavasta matkapuhelimesta ja kosketusvapaasta vesihanasta viimeisimpiin terveysteknologian, kiertotalouden, ajoneuvosuunnittelun, robotiikan ja kaupan alan ratkaisuihin.

Tuhansien projektien kokemus ja jatkuva uudistuminen ovat perustamme uusien innovaatioiden luomiseen. Olemme strateginen kumppani, jonka osaaminen näkyy asiakkaidemme menestyksessä sekä saamissamme lukuisissa kansainvälisissä muotoilupalkinnoissa.

Muotoilulla
liiketoimintaa

Työskentelytapamme on teollisen muotoilun, palvelumuotoilun ja strategisen muotoilun tehokas yhdistelmä. Muotoillessamme fyysisiä tuotteita muotoilemme myös niihin liittyviä palveluja, digitaalisia käyttöliittymiä ja liiketoimintamalleja. Kokeneet muotoilijamme auttavat strategiaa muokkaavien ratkaisujen kehittämisessä ja liiketoiminnan muotoilussa.

Hyödynnämme näkökulmia liiketoiminnasta käyttäjäkokemukseen, valmistettavuudesta logistiikkaan ja asennettavuudesta huoltoon. Suunnittelijamme tuntevat valmistustekniikat ja materiaalit sekä ymmärtävät mullistavia innovaatioita mahdollistavat teknologiat – ja ennen kaikkea eri toimialojen lainalaisuudet.

Teollinen muotoilu kehittää käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta

Kenttätutkimuksilla ja osallistavilla työmenetelmillä tuotamme suunnittelun lähtökohdiksi eri käyttäjäryhmien todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa tietoa ja näkökulmia. Niiden perusteella kokeneet muotoilijamme luovat tehokkaita, turvallisia, helppokäyttöisiä ja esteettisesti laadukkaita ratkaisuja. Samalla haastamme vallitsevia liiketoimintamalleja.

Teollisen muotoilun
hyötyjä

 1. Käyttäjäkokemus: Teollinen muotoilu tekee tuotteista niin esteettisesti kuin käyttökokemukseltaankin miellyttäviä. Samalla se luo arvoa ja sitouttaa käyttäjänsä.
 2. Tarpeenmukaisuus: Hyvin suunnitellut tuotteet ja palvelut tehostavat toimintaa, parantavat tuottavuutta ja turvallisuutta, vähentävät turhautumista ja lisäävät tyytyväisyyttä.
 3. Vuorovaikutteisuus: Kokonaisvaltainen muotoilu kytkee fyysisen maailman ja digitaaliset käyttöliittymät älykkäiksi ja helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi.
 4. Liiketoiminnan kehittäminen: Teollisen muotoilun ja palvelumuotoilun yhdistelmä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja mahdollistaa uusia strategioita.
 5. Brändin ilmentäminen: Asiakkaiden kytkeytyminen yrityksen brändielementteihin vahvistuu, kun ne ilmentyvät johdonmukaisesti kaikissa tuotteissa ja palveluissa.

 

Muotoilu ei ole itseisarvo vaan merkittävä menestystekijä. Muotoiluun panostaminen kasvattaa yrityksen arvoa yli kolminkertaiseksi muihin yrityksiin nähden.

Jeneanne Rae: What is the Real Value of Design?

Teollinen muotoilu on
ongelman­ratkaisua

Suunnittelutyön pohjana on kartoitusvaihe, jossa tunnistetaan toimialaan vaikuttavat liiketoimintamallit ja kehitystrendit, selvitetään nykytilanne ja määritellään suunnittelun reunaehdot. Selkeä tavoitteenasettelu ohjaa tekemistä alusta asti oikeaan suuntaan.

Todelliset käyttäjätarpeet ja -toiveet tunnistetaan jalkautumalla sinne, missä tuotetta ja siihen liittyvää palvelua tullaan käyttämään. Loppukäyttäjien ohella on tärkeää huomioida myös esimerkiksi logistiikka, asennus ja huolto. Selvitystyön tulokset ja käyttäjien osallistaminen haastavat ennakko-oletukset ja paljastavat tärkeimmät kehityskohteet. Parhaimmillaan avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luovimmassa muotoilutyön vaiheessa muotoilijamme yhdistävät kokemuksensa käyttäjä- ja liiketoimintaymmärrykseen. Syntyy vaihtoehtoisia konsepteja, joissa tehokkuus, toimivuus, turvallisuus, miellyttävyys ja älykkäät digitaaliset ratkaisut yhdistyvät brändiä rakentavaan skandinaaviseen designiin. Oma protopajamme mahdollistaa ratkaisujen testaamisen malleja ja prototyyppejä hyödyntäen. Konseptien perusteella on helppoa tehdä valistunut päätös jatkokehitykseen vietävästä ratkaisusta.

Teolliset muotoilijamme, palvelumuotoilijamme ja mekaniikkasuunnittelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa läpi koko tuote- ja palvelukehityshankkeen. Tekemistä ohjaavat käytettävyysnäkökulman ohella valmistettavuus ja liiketoiminnalliset näkökohdat. Tarvittaessa toimimme asiakkaidemme kumppanina strategian kehittämisestä aina tuotantoon saattamiseen asti.

Teollinen muotoilu

 • Estetiikka ja käyttäjäkokemus
 • Ergonomia ja käytettävyys
 • Värit ja materiaalit
 • Mekaaniset ratkaisut
 • Fyysiset ja digitaaliset käyttöliittymät
 • Mallit ja prototyypit
 • Kaupallistettavuus
 • Valmistettavuus
 • Pakkaussuunnittelu
 • Tuote- ja palvelukokonaisuudet